O společnosti

Nabízíme zemědělcům a chovatelům možnost, jak dosáhnout efektivní rostlinnou a živočišnou výrobu, šetrnou k životnímu prostředí a přizpůsobenou rostoucí poptávce po přírodních a ekologických produktech.

Společnost Envi Produkt dodává na trh přípravky výživy rostlin vyráběné ve spolupráci se společností Envivia, s.r.o.. Složení a účinek přípravků je založen na přítomnosti látek, které se podílejí na metabolických procesech všech hospodářských plodin a příznivě ovlivňují množství a kvalitu produkce. Při jejich vývoji je kladen důraz na efektivní aplikaci prostředků na ochranu rostlin, která eliminuje kontaminaci půdy a spodních vod, ke kterým dochází při používání běžných hnojiv. Cíleným vývojem byly dosaženy špičkové výsledky v oblasti poměru účinnosti a množství hnojiva, čímž se minimalizuje dopad na životní prostředí z pohledu obalů, přepravy a odpadu.

Společnost Envi Produkt je výhradním distributorem přípravků společnosti HUMAC Czech, s.r.o. pro Českou republiku. Produkty HUMAC jsou účinné přírodní látky s vysokou koncentrací huminových kyselin, získaných z oxihumolitu-leonarditu bez dalšího chemického zpracování. Výsledkem použití těchto přírodních látek je obnova a zvýšení úrodnosti zemědělské půdy, snížení používání minerálních hnojiv, zdravější hospodářská zvířata bez antibiotik a ochrana životního prostředí.

Projekty

Projekt Ukrajina

Získali jsme dotaci pro projekt distribuce a výroby hnojiv a krmiv na Ukrajině v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury.

Partneři

Naši partneři při vývoji a výrobě

Naši partneři při vývoji a testování

Naši obchodní partneři

Obchodní rejstřík

IČ:
28486366
DIČ:
CZ28486366

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 145098.

Aktuální výpis z obchodního rejstříku