Efekt půdního kondicionéru na bázi huminových kyselin HUMAC Agro na půdu a úrodu i cukernatost bulev řepy cukrové v kontextu vybraných indikátorů udržitelnosti zemědělské soustavy

Systémová analýza současného stavu zemědělských soustav Slovenska i České republiky, stejně jako jejich dlouhodobého vývoje, nás vedou k hledání dostupných alternativ regenerace půdní úrodnosti. To bylo i důvodem zařazení perspektivního půdního kondicionéru uhlíkového typu a domácího původu na bázi huminových kyselin HUMAC Agro do testování v rámci polních stacionárních pokusů se sedmi hlavními polními plodinami na NPPC – VÚA Michalovce (2010 – 2012), jejichž dosažené výsledky v následující vlně vygenerovaly potřebu otestovat uplatnění daného kondicionéru i v dalších plodinách stejně jako realizaci v mezinárodním měřítku. Předkládaný příspěvek dokumentuje oficiální poloprovozní výsledky přímého efektu HUMAC Agro na úrodu a cukernatost bulev řepy cukrové i sledované půdní vlastnosti, které se dosáhly v polních podmínkách na akreditovaném zkušebním pracovišti LODR Końskowola (státní zemědělská poradenská firma) v roce 2013.

Zdroj: 
Listy cukrovarnické a řepařské 2015/2