Rostlinný biostimulant s vysokým podílem oligopeptidů, aminokyselin a draslíku
Zvyšuje odolnost porostů při extrémních teplotách | Udržuje biochemickou aktivitu porostu | Zintenzivňuje fotosyntézu | Zlepšuje hospodaření rostlin s vodou

MOKOSHA je výrobek určený pro aplikaci na list s vysokým podílem organických látek oligopeptidů, aminokyselin a draslíku.

Účinky a složení

  • Podstatně zvyšuje odolnost porostů při nízkých a vysokých teplotách
  • Zlepšuje hospodaření rostlin s vodou - reguluje uzavírání průduchů a odpařování vody
  • Udržuje biochemickou aktivitu porostu za nepříznivých klimatických podmínek
  • Zintenzivňuje fotosyntézu

Řepka olejná
Pšenice
Kukuřice
Sója
Slunečnice
Brambory

Technické parametry

Primární výživa
draslík (K2O ve vodě rozpustný) min. 3,0 % v sušině
Vlastnosti
podíl sušinymin. 40 %
spalitelné látky při 550 °Cmin. 15 % v sušině
pH (1% vodní suspenze)5-7
hustota (kg/m3)1150-1300
vizuální znakysvětlehnědá kapalina se slabým zápachem po medu

Rozsah a způsob použití

Přípravek je kapalný koncentrát účinný jako listový postřik v aplikačním množství 0,5-2,0 l/ha s 200-300 litry vody (0,2-1,0 % roztok). Koncentrát MOKOSHA přidejte do nádrže postřikovače po jejím naplnění na 50 % objemu a postupně přimíchávejte ostatní složky postřiku. Postřik je možné opakovat v 14-21 denních intervalech.

Je možná společná aplikace s jinými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin.

Před použitím promíchat! Před aplikací preventivně vyzkoušejte mísitelnost s jednotlivými přípravky v TM v malém objemu.

Upozornění:

Neaplikujte na kvetoucí porost. Neaplikujte, pokud se v porostu nacházejí kvetoucí plevele. Aplikujte ve večerních hodinách po ukončení letu včel. Během dne je aplikace možná jen v době, kdy včely nelétají (při vnější teplotě vzduchu nepřesahující 12 °C).

 

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Řepka olejná

Podzim: 4-8 listů, 0,5 – 2 l/ha

Jaro: prodlužování – butonizace, 1 – 2 l/ha

Obilniny ozimé

Podzim: 4-8 listů, 0,5 – 2 l/ha

Obilniny

Jaro: odnožování – praporcový list, 0,5 – 2 l/ha

Kukuřice,
Slunečnice

4 – 8 listů, 1 – 2 l/ha

Sója

2. pravý list až plně vyvinuté lusky 0,5 – 2 l/ha

(vyhněte se aplikaci během kvetení)

Brambory

Zapojení porostu až tvorba hlíz, 1 – 2 l/ha

Balení

10 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě +5 až +40 °C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Před použitím přípravku si důkladně pročtěte návod na použití (etiketu přípravku). Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte! Přípravek je nehořlavý.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika