Potřeba živin je obecně vyšší u pěstování kukuřice na zrno. Kukuřice na zrno je také velmi náročná na dodávané mikroprvky, nejvíce na bor a zinek. Aplikací listových hnojiv lze nedostatek těchto mikroprvků eliminovat, zejména v případě suchého počasí.

S rostoucím počtem bioplynových stanic roste i význam pěstování kukuřice na siláž. Jejím cílem je dosáhnout nejen vysoký výnos biomasy (sušiny), ale i složky biomasy využitelné v procesu výroby energie. Množství produkovaného bioplynu z tuny biomasy a i její nutriční hodnota závisí na podílu cukrů, škrobů a tuku. Listová aplikace profesionálních přípravků dokáže příznivě ovlivnit průběh metabolických reakcí v porostu, výsledkem kterých je:

 • snížení podílu celulózy a jejích modifikací,
 • zvýšení podílu zásobních cukrů, škrobů a tuku – produktivní zelené hmoty a klasů,
 • vyrovnaná kvalita porostu s vysokým výnosem biomasy,
 • rozšíření sklizňového okna pro prodloužení sběru v optimální zralosti.

Použití nových účinných formulací listové výživy a stimulace má příznivý vliv na ekonomiku provozu bioplynových stanic. Vysoké výnosy kvalitní silážní kukuřice zvyšují produktivitu provozu bioplynové stanice, minimalizují riziko nedostatku siláže a nevýhodných nákupů siláže v různé kvalitě z náhradních zdrojů.

Doporučené aplikace

Aplikace na list
1. ošetření

 • kvalitní kořenový systém
 • dostatečná listová plocha
 • dobré zapojení porostů

do 4. listu

Kukuřice je v raných fázích citlivá na přítomnost plevele – reaguje zvýšeným růstem nadzemní části rostliny na úkor růstu kořenového systému. Stagnace růstu kořenového systému má negativní dopad na výkon porostu. Proto je důležitá včasná aplikace listové stimulace (společně s postemergentním herbicidem). Udržování rovnováhy mezi vývojem nadzemní části a kořenovým systémem pomůže předejít stagnaci vyvolané suchem a rozdílnými teplotami. Mohutný kořenový systém je předpokladem stability porostu.

Přípravek ENVISTART stimuluje růstu kořenového systému pomocí auxinů. Gibereliny, spolu s esenciálními aminokyselinami obsaženými v přípravku, rozbíhají metabolické reakce v listech v raných fázích růstu.

Aplikace na list
2. ošetření

 • maximalizace výnosu
 • zabezpečení přísunu fosforu, dusíku a síry – podmínka kontinuální tvorby požadovaných metabolitů
 • zvýšení odolnosti vůči stresu
 • prodloužení doby produktivního růstu – prodloužení času produkce cukrů, olejů a škrobu

Od 5. listu (včetně) společně s pesticidy

Kukuřice je citlivá především na kolísání teplot. Stres je spouštěčem ukončování doby efektivního růstu a „stárnutí“ porostů. Čím dříve stres nastane, tím výraznější škody způsobuje. Vyvolává retardaci, tmavnutí porostu, blokuje tvorbu nových listů a klasů. Rostlina tlumí růst, produkuje stresovým podmínkám přizpůsobený objem zrn. Odstranění stresu je proto důležitou úlohou listového ošetření kukuřice. Blokace stresových faktorů zabezpečením kontinuálního přísunu živin účinně eliminuje i šokový efekt použití herbicidů.

Aplikace přípravků listové výživy zajistí kontinuální příjem fosforu a dusíku, přítomnost huminových látek prokazatelně omezí stres – déle udrží porost v růstové fázi a dodá přijatelné živiny (jsou součástí listového hnojiva).

Na kukuřici na siláž, kde je požadován vysoký podíl cukrů a škrobu, je specialistou přípravek BORiS P+K, který se vyznačuje vysokým obsahem boru a síry. Je vhodný i při slabším základním hnojení PK, v podhorských oblastech s vyšším úhrnem srážek, při nedostatku síry s projevy chlorózy, při zvýšeném ataku plísní a při pozdějších aplikacích od 7. listu. V případě časové rezervy na dozrávání kukuřice je možné přípravek využít i do kukuřice na zrno.

Při nedostatku dusíku nebo nízkém příjmu živin z půdy doporučujeme do kukuřice na siláž i na zrno použít ENVIFYT super. Je to univerzální přípravek, který spolehlivě účinkuje v širokém spektru podmínek.

Do kukuřice pěstované na zrno je vhodný přípravek ZINA P+K s vysokým obsahem zinku.

V období od 4. listu, kdy se rostlina prodlužuje a intenzivně tvoří biomasu, je velmi vhodný přípravek PhaNi stim, obsahující účinnou směs bakteriálních biopolymerů. Pokud je v půdě dostatek dusíku, aplikací přípravku výrazně pomůžeme porostu s příjmem fosforu.

Metodika aplikace pro přípravky

1. vstup 1-1,2 l/ha 4. – 5. list nebo při 15-25 cm, BBCH 14-15

2. vstup 1-1,2 l/ha 8. – 9. list, BBCH 18-19

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16

2. vstup 1-3 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19

1. vstup 5 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 14-16

2. vstup 5 l/ha v 7. – 9. listu, BBCH 17-19

1. vstup 1,5-2 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 14-16

2. vstup 1,5-2 l/ha v 7. – 9. listu, BBCH 17-19

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16

2. vstup 1-3 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19

2-4 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

1. vstup 0,3‐0,5 l/ha, 2‐4 pravý list, BBCH 19‐22

2. vstup 0,5‐0,8 l/ha, 4‐8 pravý list, BBCH 22‐26

Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů

vstup 2-2,5 l/ha v 4.-9. listu nebo při výšce 20-50 cm

4 – 8 listů, 1 – 2 l/ha

Kukuřice
Mák setý
Cukrová řepa
Řepka olejná
Vinná réva
Obilniny
Slunečnice
Zelenina