Univerzální listové hnojivo do všech kulturních rostlin
Vysoký obsah dusíku a vyvážený podíl ostatních živin
Doplňuje základní složky výživy | Vhodný k podzimnímu ošetření - lepší přezimování porostů | Použití v případě zhoršeného čerpání živin z půdy

Přípravek ENVIFYT super je univerzální listové hnojivo pro všechny kulturní plodiny. Vyznačuje se vyváženým poměrem složek výživy rostlin. Působí na molekulární úrovni díky účinným složkám potřebným pro metabolizmus rostlin. Obsahuje vysoký podíl dusíku, dále fosfor, draslík, síru, bor a další mikroprvky v chelátové formě.

ENVIFYT super efektivně doplňuje základní složky výživy. Přípravek je vhodný pro všechny plodiny, které mají vyšší potřebu dusíku, fosforu a draslíku. Nejlepších výsledků dosahuje při aplikaci na řepku olejnou, obilniny, kukuřici, slunečnici, brambory, hrách, sóju, řepu cukrovou a vinnou révu.

Řepka olejná
Obilniny (mimo ječmene)
Kukuřice
Mák setý
Brambory
Slunečnice

Účinky a složení

  • Dusík v amonné formě je velmi dobře přijímán rostlinami.
  • Fosfor je nezbytnou živinou, je součástí biochemických reakcí a zodpovídá za přenos energie v rostlině.
  • Dostatek draslíku zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu.
  • Síra ve formě SO3 omezuje klíčení spor patogenů na povrchu listů a tím zlepšuje zdravotní stav rostlin.
  • Bor přispívá k silnějšímu zakořeňování rostlin, což napomáhá lepšímu přezimování porostů.
  • Mikroprvky jsou ve formě chelátových ligandů, což je ideální pro foliární výživu rostlin.
  • Huminové kyseliny podporují vývoj kořenového systému rostlin.

Technické parametry

Primární výživa
Dusík (N)16,0 %, z toho 8 % ve formě amonného N1040 g/ha
Fosfor (P)1,5 % ve vodě rozpustného P2O543 g/ha
Draslík (K)2,0 % ve vodě rozpustného K2O108 g/ha
Sekundární výživa
Síra (S)1,5 % síry vyjádřené jako SO339 g/ha
Mikroprvky
Bor (B)0,15 % ve vodě rozpustného B9,8 g/ha
Měď (Cu)0,02 % Cu v chelátu s EDTA1,3 g/ha
Železo (Fe)0,05 % Fe v chelátu s EDTA3,3 g/ha
Mangan (Mn)0,02 % Mn v chelátu s EDTA1,3 g/ha
Zinek (Zn)0,01 % Zn v chelátu s EDTA0,7 g/ha
Ostatní látky
Huminové kyseliny0,20 %13,0 g/ha
Vlastnosti
Reakce pH7,0 – 9,0
Specifická hmotnost1,2 – 1,3 g/cm3

Množství makroživin a mikroprvků je uváděno při aplikačním množství 5 l/ha.

Rozsah a způsob použití

Přípravek ENVIFYT super je určen k listové aplikaci v množství 3 – 5 l/ha do 150 – 200 litrů roztoku (1,5 – 3,3% postřikový roztok).

Listové hnojivo je možné kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení. Nedoporučujeme kombinovat s močovinou a s herbicidy v případě vysokého tlaku plevelů nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 10°C.

Přípravek ENVIFYT super lze použít v širokém aplikačním okně. Použití přípravku v kritických fázích růstu napomáhá doplnění živin, hlavně dusíku, fosforu a draslíku. Doporučujeme použít v případě zhoršeného čerpání živin z půdy.

Přípravek je vhodný k podzimnímu ošetření. Vyšší podíl fosforu a draslíku napomáhá lepšímu přezimování porostů.

U plodin jako jsou např. řepka olejná, nebo slunečnice je optimální ošetření v kombinaci s přípravkem ENVISTART.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Brambory

1. vstup 3-5 l/ha při polovičním zapojení porostu, BBCH 35-39

2. vstup 5 l/ha při téměř zapojeném porostu, BBCH 45-48

3. vstup 4 l/ha po 2-3 týdnech s jiným doporučeným postřikem

Řepka olejná

podzim: 4 l/ha v období 4. - 7. listu, BBCH 14-17

jaro 2x: 1. vstup 5 l/ha v období počátku prodlužování, BBCH 30-32

2. vstup 5 l/ha počátkem květu se vstupem na blýskáčka, BBCH 50-59

Obilniny (mimo ječmene)

podzim: 4 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20

jaro 2x: 1. vstup 4 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25

2. vstup 3-5 l/ha na praporcový list, BBCH 39-43

Ječmen

podzim: 4 l/ha, 3. listu do počátku odnožování, BBCH 12-20

jaro 2x: 1. vstup 4 l/ha počátkem odnožování, BBCH 21-25

2. vstup 3-5 l/ha na 1. – 2. kolínko, BBCH 31-32

Kukuřice

1. vstup 5 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 14-16

2. vstup 5 l/ha v 7. – 9. listu, BBCH 17-19

Slunečnice

1. vstup 3-5 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 5 l/ha počátkem prodlužování, BBCH 30-32

Cukrová řepa

1. vstup 3-5 l/ha ve 4. – 6. listu, BBCH 24-28

2. vstup 3-5 l/ha před uzavírání porostu, BBCH 40-45

3. vstup 5 l/ha po 6 týdnech

Vinná réva

1. vstup 5 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75

2. vstup 5 l/ha po cca 6 týdnech

Balení

20, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika