OMYA Sulfoprill 14

Vysoce účinný zdroj vápníku a síry
Ideální pro rychlou úpravu pH | Špičkový zdroj granulované síry | Lze aplikovat na plodiny kdykoli | Samostatně nebo v kombinaci s jinými hnojivy

CE hnojivo, typ 1.C.I.a.ii

Registr hnojiv: C59

Vhodný do ekologického zemědělství

OMYA Sulfoprill 14 je granulát o velikosti 2-6 mm vyrobený z velmi jemně mletého přírodního síranu vápenatého a uhličitanu vápenatého, který je vysoce reaktivní. Zlepšuje strukturu půdy a poskytuje pěstovaným plodinám snadno dostupný zdroj vápníku a síry.

Vápník a síra jsou klíčové živiny potřebné pro všechny plodiny. Nedostatek vápníku vede ke zpomalení růstu kořenů a poškození tkání vyvíjejících se listů a plodů. Síra je potřebná pro produkci aminokyselin a chlorofylu a je důležitá zejména pro fixaci dusíku u luskovin. Síra se v půdě špatně ukládá, takže pokud plodiny nemají zajištěn její přísun, dochází k jejímu nedostatku.

OMYA Sulfoprill 14 lze také použít k vyrovnání přebytečného hořčíku a ke korekci sodíkových půd bez jakéhokoli snížení pH půdy.

OMYA Sulfoprill 14 má nízkou prašnost a lze jej aplikovat na plodiny kdykoli, samostatně nebo v kombinaci s jinými hnojivy, pomocí standardního rozmetacího zařízení.

Přednosti

  • Poskytuje síru a vápník pro zvýšení výnosu pěstovaných plodin
  • Zlepšuje strukturu půdy
  • Podporuje tvorbu bílkovin a chlorofylu
  • Dodává potřebnou síru bez okyselení půdy
  • Snadná aplikace pomocí standardních rozmetadel hnojiv

Typické hodnoty OMYA Sulfoprill 14

Prvek Typická hodnota
Chemická
analýza
Ca 30 %
SO3 35 % (14 % S)
Po granulaci
Velikost částic 2 - 6 mm
Objemová hmotnost 1,2 kg/l
Obsah vody < 1 %

Řepka olejná
Pšenice
Brambory
Cukrová řepa
Kukuřice
Luskoviny

Doporučené aplikační dávky

Typ plodiny Optimální pH Aplikační dávka (kg/ha) Nejvhodnější aplikační období
Brambory 5,5 - 6,5 100 – 150 vzcházení >>> zapojení porostu
Cukrová řepa 6,8 - 7,3 150–350 vzcházení >>> počátek uzavírání porostu
Obiloviny 6,0 - 7,2 70 – 175 vzcházení >>> konec odnožování
Vojtěška 6,8 - 7,2 150 – 200 vzcházení >>> počátek prodlužovacího růstu
Řepka 6,0 - 7,2 300 – 500 vzcházení >>> počátek prodlužovacího růstu
TTP (trvalé travní porosty) 5,0 - 6,0 100 – 150 celoročně

Termín aplikace

Hnojivo lze používat během celého roku nebo v závislosti na potřebách síry jednotlivých plodin.

Balení

600 kg

Podmínky skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Zakryjte při venkovním skladování. Chraňte před UV zářením.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Výrobce

OMYA, Radlická 740/113C, 158 00 Praha 5