Listové hnojivo pro náročné technické plodiny
Vysoký obsah zinku, dusíku, fosforu a draslíku
Specialista na mák, kukuřici nebo slunečnici | Regenerace po zimním období | Příznivě ovlivňuje tvorbu olejů a cukru

Přípravek ZINA P+K je vysoce koncentrované vícesložkové listové hnojivo určené především pro náročné technické plodiny. Působí na molekulární úrovni díky účinným složkám potřebným pro metabolizmus rostlin.

Vyznačuje se vysokým obsahem zinku, dusíku, fosforu a draslíku. Obsahuje vápník a bor v účinném množství, ostatní mikroprvky jsou v  chelátové formě.

Výsledkem použití přípravku je zlepšení růstu a sorpčních schopností kořenového systému a podpora metabolizmu rostlin. To umožňuje aplikovat základní výživu ekonomicky a cíleně tak předcházet riziku přehnojení, či splavení nevyužitých živin do spodních vod. Přípravek doplňuje nedostatkové mikroprvky a zvyšuje odolnost porostů vůči stresům a patogenům.

Přípravek ZINA P+K je ideální pro plodiny, u nichž je nutné příznivě ovlivnit tvorbu olejů a cukrů. Nejlepších výsledků dosahuje při aplikaci na kukuřici, mákslunečnici.

Mák setý
Kukuřice
Slunečnice

Účinky a složení

  • Dusík v amonné formě je velmi dobře přijímán rostlinami.
  • Fosfor napomáhá tvorbě zásobních látek (cukrů, škrobů a lipidů), dále se účastní energetických procesů v rostlině.
  • Draslík je nezbytný pro růstové procesy, dělení buněk, dýchání a fotosyntézu.
  • Vysoký obsah vápníku v chelátové formě působí na zpevnění buněčných stěn rostlin v intenzivních fázích růstu.
  • Zinek zvyšuje klíčivost pylového zrna a tím výrazně ovlivňuje zejména ozrnění palic kukuřice.
  • Bor napomáhá syntéze aminokyselin, je nezbytný pro metabolizmus sacharidů a jejich transport do zásobních orgánů.
  • Mangan zvyšuje látkovou výměnu, ovlivňuje intenzitu fotosyntézy a dýchání.
  • Vysoký obsah huminových kyselin podporuje vývoj kořenového systému rostlin.

Technické parametry

Primární výživa
Dusík (N)6,0 % ve formě amonného N252 g/ha
Fosfor (P)3,0 % ve vodě rozpustného P2O555 g/ha
Draslík (K)6,0 % ve vodě rozpustného K2O209 g/ha
Sekundární výživa
Vápník (Ca)0,06 % Ca v chelátu s EDTA2,5 g/ha
Mikroprvky
Bor (B)0,50 % ve vodě rozpustného B21,0 g/ha
Měď (Cu)0,05 % Cu v chelátu s IDHA2,1 g/ha
Železo (Fe)0,04 % Fe v chelátu s IDHA1,7 g/ha
Mangan (Mn)0,06 % Mn v chelátu s IDHA2,5 g/ha
Molybden (Mo)0,02 % ve vodě rozpustného Mo0,8 g/ha
Zinek (Zn)0,55 % Zn v chelátu s IDHA23,1 g/ha
Ostatní látky
Huminové kyseliny0,60 %25,2 g/ha
Vlastnosti
Reakce pH7,0 – 9,0
Specifická hmotnost1,3 – 1,4 g/cm3

Množství makroživin a mikroprvků je uváděno při aplikačním množství 3 l/ha.

Rozsah a způsob použití

Přípravek ZINA P+K je určen k listové aplikaci v množství 1 – 3 l/ha do 150 –  200 litrů roztoku (0.5 – 2% postřikový roztok).

Listové hnojivo je možné kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku, kromě fáze plného kvetení. Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého výskytu plevele nebo v řídce setých porostech - může snížit účinek herbicidu.

Aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 10°C.

Antistresový a stimulační účinek je zvýšený použitím výtažku z mořských řas.

Plodiny ošetřené přípravkem ZINA P+K jsou schopny rychlé regenerace po zimním období, lépe využívají dostatek vláhy pro intenzivní růst a snáze čerpají z půdy dostupné a potřebné živiny.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Kukuřice

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-16

2. vstup 1-3 l/ha v 8. – 9. listu, BBCH 18-19

Mák setý

1. vstup 1-3 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

Slunečnice

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 1-3 l/ha po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika