OMYA Calciprill®

Granulát uhličitanu vápenatého
Předčí všechny ostatní formy vápnění
Vynikající zdroj vápníku | Ideální pro rychlou úpravu pH | Flexibilní aplikace

OMYA Calciprill® je granulát o velikostí 2 až 6 mm vyrobený z velmi jemně mletého a vysoce čistého uhličitanu vápenatého. Lze jej kdykoli použít na zavedených pastvinách nebo u všech kulturních plodin a je ideální pro rychlou úpravu pH.

OMYA Calciprill® je vysoce reaktivní a stejně účinný při o 80-90% nižším dávkování než je požadováno v případě běžného zemědělského vápna. Díky zaobleným granulím jej lze aplikovat samostatně, nebo spolu s dalšími hnojivy a semeny za použití standardních rozmetadel hnojiv. Snížení nákladů spojených s aplikačními službami a strojním vybavením, eliminace ztrát materiálů v důsledku povětrnostních podmínek ponechají více peněz ve Vaší kapse!

Proč používat OMYA Calciprill®

  • Rychlé zlepšení pH znamená rychlou reakci plodiny
  • Flexibilní aplikace znamená menší závislost na povětrnostních podmínkách
  • Užitečné v přesném zemědělství
  • Lze jej aplikovat vzduchem do strmého terénu, což umožní aplikaci na celou pastvinu
  • Vynikající zdroj vápníku, který je základní živinou ve struktuře rostlinných buněk
  • Umožňuje zemědělcům provádět pravidelnou údržbu půdy

Účinnost NPK vs. pH půdy

pH 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
N 30% 43% 77% 89% 100%
P2O5 23% 31% 48% 52% 100%
K2O 33% 52% 77% 100% 100%

Hlavní bariérou pro dosažení optimálních výnosů je vysoká kyselost půdy, která omezuje dostupnost a schopnost přijímat živiny a také negativně ovlivňuje strukturu a biologický stav půdy. Velmi jemné částice přípravku OMYA Calciprill® jsou extrémně reaktivní, což umožňuje rychlou a účinnou korekci kyselosti.

Všechny plodiny vyžadují stálou dostupnost vápníku a jeho nedostatek způsobuje pomalejší růst kořenů a poškození pletiv vyvíjejících se listů a plodů. OMYA Calciprill® je snadno dostupným zdrojem vápníku po celou vegetační sezónu.

Dávkovaní a aplikace

Dávka závisí na typu půdy, hodnotě pH a plodině - doporučujeme cca 300 kg/ha.

Dávkování pro zlepšení pH o 0,1

Půdy Kg/ha
Písek/jílovitý písek 60
Pískovitý/bahnitý jíl 10
Jílové/jílovité hlinky 125
10-15% organická hmota 150
+25% organická hmota 200

Řepka olejná
Pšenice
Brambory
Cukrová řepa
Kukuřice
Zelenina

Vlastnosti OMYA Calciprill®

Prvek Typická hodnota
Chemická
analýza
Ca 38 %
Mg 0,6 %
Před granulací Po granulaci
Velikost částic 0 - 100 µm 2 - 6 mm
Objemová hmotnost 1,2 kg/l
Obsah vody < 1 %
Ekvivalent CaO 52 %
Hornota API 110

Balení

600 kg

Podmínky skladování

Skladujte v původním obalu v suchých a dobře větraných skladech. Vzhledem k hygroskopičnosti výrobku jej chraňte před mrazem, vlhkostí a deštěm.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Výrobce

OMYA, Radlická 740/113C, 158 00 Praha 5