Tekutý koncentrát rychle přijatelného draslíku
Podporuje tvorbu asimilátu – cukrů, olejů, škrobu a bílkovin | Vysoká rychlost příjmu účinných látek | Zvyšuje výnos a nutriční parametry úrody

TRIO-KAL 450 je tekutý koncentrát rychle přijatelného draslíku. Formulace přípravku ulehčuje příjem účinných látek přes list zejména v období teplotního stresu, kdy je příjem draslíku kořenem omezený pod vlivem přísušků a sucha. Formulace snižuje účinky teplotního stresu na rostlinu a pomáhá udržet chod Krebsova cyklu při vysoké teplotní amplitudě. Ph přípravku je upravené na slabě zásadité pro zlepšení mísitelnosti s jinými složkami TM.

Častý výskyt sucha a vysokých teplot v letním období klade vysoké nároky na regulaci vodního režimu rostlin. Dostatek dostupného draslíku je klíčem k dobrému hospodaření rostliny s vodou.

Doba aplikace: na plně vyvinutou listovou biomasu, kdy rostlina začíná tvořit asimiláty – cukry, škrob, oleje.

Doporučujeme jeho použití zejména do porostů cukrové řepy, brambor, kořenové zeleniny, vinné révy po uzavření střapců a sóji.  Podporuje tvorbu asimilátu – cukrů, olejů, škrobu a bílkovin.

Brambory
Cukrová řepa
Obilniny
Řepka olejná
Slunečnice
Kořenová zelenina

Technické parametry

Primární výživa
fosfor (P2O5 ve vodě rozpustný)min. 5,0 hm. %
draslík (K2O ve vodě rozpustný)min. 24,0 hm. %
Mikroživiny
mangan (Mn) ve formě chelátu s EDTA0,10 %
Vlastnosti
reakce pH7,0-9,0
rozpustnost ve vodědobrá (20 °C)
vizuální znakysvětlehnědá kapalina bez zápachu

Rozsah a způsob použití

Doporučené použití: v pozdních fázích růstu při plném olistění, tvorbě generativních a zásobníkových orgánů. Především v čase tvorby cukrů, tuků a škrobu, všeobecně při nedostupnosti draslíku a nástupu vysokých teplot.

Možnosti použití: brambory, cukrová řepa, krmná řepa, kořenová zelenina, vinná réva, peckoviny, ořechy, obilniny, řepka, slunečnice a sója.

Příprava postřikového roztoku: Přípravek je kapalný koncentrát účinný jako listový postřik v aplikačním množství 1,0-2,0 l/ha (0,33-1,33% roztok) se 150 – 300 litry vody. Nepřekračujte doporučené dávkování. Postřik je možné opakovat v 10 – 21 denních intervalech.

Mísitelnost s pesticidy:

Zředěný přípravek TRIO-KAL 450 je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy a insekticidy ve společném postřiku. Před aplikací přípravek důkladně promíchejte a vyzkoušejte v malém objemu mísitelnost jednotlivých složek roztoku.

Balení

10 litrů

Podmínky skladování

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě od +5°C do + 40°C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů z těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Před použitím přípravku si důkladně pročtěte návod na použití (etiketu přípravku). Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte! Přípravek je nehořlavý.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika