Slunečnici po stránce výživy a hnojení řadíme k náročným plodinám. Technologie pěstování olejnin je náročná na udržení porostu kontinuálně ve vysoké kondici. Kombinace VÝŽIVA + MIKROPRVKY + STIMULACE při výživě listy je nenahraditelná. Aktuální součástí pěstování slunečnice se stává foliární výživa borem. Aplikace boru v období od pátého páru pravých listů, stejně tak jako chemické analýzy rostlin, jsou významným opatřením k intenzifikaci jejího pěstování.

Doporučené aplikace

Rané fáze

Optimální termín: při dostatku listové plochy

Především do poškozených porostů - sucho, mráz - doporučujeme aplikovat ENVISTART. Listy slunečnice mají i po těžkém poškození vysokou regenerační schopnost. Vyhněte se společné aplikaci s herbicidem za vlhka především v raných fázích a při vysokém výskytu plevele. Vysoký stimulační účinek může blokovat účinek herbicidu.

Protože slunečnice příznivě reaguje na přítomnost huminových látek a přijatelného P+K ve všech růstových fázích, doporučujeme ENVIFYT super. Je to univerzální hnojivo s huminovými kyselinami a důrazem na podíl přijatelného NPK, vyšší podíl stimulační složky, nízká dávka na hektar. Nejlépe do 6. listu.

Pozdější fáze

Optimální termín: do začátku kvetení

  • příprava kvalitativních parametrů
  • důraz na produkci květu a semen
  • možné kombinovat s pesticidy.

Prioritně pro stimulaci tvorby květu a zabezpečení živin pro optimální vývoj semen doporučujeme BORiS P+K. Je to náš specialista pro pozdní aplikace do náročných technických plodin. Vysoký podíl B, P, K, listem přijatelné S, Mo, mikroprvků a stimulace. Za podmínky, že nemusíme řešit jiné problémy – jako nedostupný dusík, extrémní sucho, poškození škůdci.

Přípravek ENVIFYT super použijte v případě nízkého příjmu živin z půdy (sucho, nízká hodnota živin v půdě, hlavně dusíku), potřeba dosáhnout špičkové kvantitativní parametry a kvalitu. Spolehlivý účinek v širokém spektru podmínek.

Metodika aplikace pro přípravky

1. vstup 1 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 1 l/ha po objevení poupěte (f. hvězdičky), BBCH 51-59

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 1-3 l/ha po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59

1. vstup 3-5 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 5 l/ha počátkem prodlužování, BBCH 30-32

1. vstup 1,5-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 2 l/ha počátkem prodlužování, BBCH 30-32

1. vstup 1-3 l/ha ve 4. – 5. listu, BBCH 14-15

2. vstup 1-3 l/ha po objevení poupěte (fáze hvězdičky), BBCH 51-59

1. vstup 0,5‐0,8 l/ha, 5‐6 párů pravých listů, BBCH 32‐33

2. vstup 0,5‐0,8 l/ha, před květem

4 – 8 listů, 1 – 2 l/ha

Slunečnice
Mák setý
Kukuřice
Cukrová řepa
Řepka olejná
Vinná réva
Obilniny
Zelenina