Hnojení vinic listovými hnojivy je specifická záležitost, kterou mnoho vinařů podceňuje. Listová hnojiva pomáhají řešit akutní a jiné problémy, které nevyřeší použití pevných hnojiv. V raných fázích můžeme aplikací listových hnojiv ochránit révu před klimatickým stresem, zlepšit její zdravotní stav a čerpání živin kořeny. Během tvorby cukrů je vinná réva náročná na bor, draslík, síru a molybden, které můžeme doplnit listovým hnojivem při společném postřiky s pesticidy.

Důležitá je i kvalita půdy, která má obrovský vliv na sílu a rozvětvenost kořenového systému. Vinná réva upřednostňuje půdy humózní, dostatečně provzdušněné, teplé a bohaté na minerály. Vhodné jsou kamenité, štěrkovité a písčité půdy, málo vhodné jsou hlinité a jílovité půdy.

Doporučené aplikace na podzim

Aplikace do půdy

  • zlepšení půdní struktury
  • podpora tvorby humusu
  • lepší využití živin v půdě

Doporučujeme aplikovat před zimou

Pro zlepšení kvality a struktury všech typů půd pro pěstování vinné révy doporučujeme použít stimulátor úrodnosti půdy HUMAC® Agro. Jeho aplikace mění strukturu hlinitých a jílovitých půd – půdu provzdušňuje, zachytává vláhu a živiny, půda se lépe zahřívá. V kamenitých a písčitých půdách doplňuje chybějící humus, zachytává živiny a působí jako transportér živin ke kořenům rostlin. Přípravek HUMAC® Agro působí jako inhibitor nitrifikace a upravuje pH půdy. Stále častější období sucha vyzdvihují zejména jeho schopnost zadržovat vláhu v dosahu rostlin.

Garance účinku minimálně 4 roky!

Aplikace na list

  • menší poškození rostlin v zimě
  • rychlejší regenerace po poškození
  • zlepšené čerpání živin z půdy

Doporučujeme aplikovat po sklizni

Pro lepší přezimování doporučujeme po sklizni aplikovat přípravek ENVISTART. Díky unikátnímu složení z přírodně identických stimulátorů růstu, huminových kyselin, aminokyselin a kvalitní směsi mikroelementů ve špičkové chelátové podobě zlepšuje tvorbu kořenového systému a zlepšuje čerpání živin kořeny. V kombinaci se silným antistresovým a regeneračním účinkem tak zvyšuje odolnost rostlin proti teplotním výkyvům a poškození rostlin mrazy.

U mladých vinohradů výrazně zvyšuje odolnost proti vymrzání a podporuje růst.

U starých vinohradů má silný regenerační účinek. Ten se projeví na jaře zejména oživením porostu, jeho lepším zdravotním stavem a svěží vegetací.

Doporučené aplikace na jaře

Aplikace na list - rané fáze

  • zabezpečení mikroprvky
  • regenerace po mrazech

Doporučujeme aplikovat 1-2 krát

V raných fázích doporučujeme aplikovat listové hnojivo a stimulátor ENVISTART za účelem zabezpečení mikroprvky a regenerace po mrazech. Použitím přípravku dosáhneme zeleného efektu, zlepšení zdravotního stavu listů a zlepšení čerpání živin kořeny. ENVISTART  působí proti klimatickému stresu a pomáhá regenerovat rostliny po poškození, např. mrázem, kroupy.

Aplikace na list - pozdní fáze

  • zlepšení kvalitativních parametrů
  • důraz na růst bobulí a asimilaci cukrů

Doporučujeme aplikovat podle potřeby a vývoje porostu
Je možné kombinovat s pesticidy

Pro zlepšení objemových a kvalitativních parametrů (optimální zralost, metabolizace volného dusíku, cukernatost) doporučujeme aplikovat v pozdních fázích BORiS P+K s vysokým obsahem P, K a listem dobře přijatelných S, B, Mo. Přítomnost přijatelné síry je důležitá pro zdravotní stav porostu. Dodávka přijatelné formy P+K ve vyšších koncentracích je důležitá hlavně v období tvorby cukrů (předchází „kamenění“ bobulí na pozemcích, kde se tento problém pravidelně opakuje).

Při nedostatku vápníku a hořčíku nebo projevech chlorózy doporučujeme použít listové hnojivo KALCIFOL Mg. Kombinace vápníku a hořčíku v jednom postřiku má příznivý vliv na pevnost buněčných stěn a průběh fotosyntézy zejména v kritických fázích během období stresu ze sucha nebo nadbytku srážek. Ve fázi uzavřených střapců po prvním vylamovaní zastaví růst nových výhonků.

V případě nízkého příjmu živin z půdy, hlavně dusíku, je vhodné použít univerzální hnojivo ENVIFYT super s vysokým podílem dusíku a dalších základních živin.

Aplikační tabulka

Přípravky je možno při použití nahrazovat dle výše uvedeného schématu

Metodika aplikace pro přípravky

1. vstup 1-1,2 l/ha před květem, BBCH 55-59

2. vstup 1 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75

3. vstup 1 l/ha po cca 6 týdnech

1-3 l/ha opakovaně během vegetace, společně s fungicidem a insekticidem

1. vstup 5 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75

2. vstup 5 l/ha po cca 6 týdnech

1. vstup 2-3 l/ha po odkvetení, BBCH 71-75

2. vstup 2-3 l/ha po cca 6 týdnech

1. vstup 0,5 l/ha, 5 listů

2. vstup 0,5‐0,7 l/ha, 5 a více listů

Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů, i častěji s odstupem 10‐14 dní mezi aplikacemi

1. vstup 1-2 l/ha před nasazování květů

opakovaný vstup 1-3 l/ha po odkvetení

Vinná réva
Mák setý
Kukuřice
Cukrová řepa
Řepka olejná
Obilniny
Slunečnice
Zelenina