Doporučené aplikace

Rané fáze

Optimální termín: při dostatku listové plochy

Pro rychlé zapojení porostu a rozvoj kořenového systému doporučujeme 10 - 14 dní po hebicidu aplikovat ENVISTART. Vyhněte se společné aplikaci s herbicidem za vlhka především v raných fázích a při vysokém výskytu plevele. Vysoký stimulační účinek může blokovat účinek herbicidu.

Protože okopaniny a zelenina výborně reagují na přítomnost huminových látek, doporučujeme univerzální hnojivo ENVIFYT super s huminovými kyselinami a důrazem na podíl přijatelného NPK, příznivý vliv na růst kořenů a nadzemní části rostlin..Prodlouží dobu vegetace natě brambor, příznivě ovlivní tvorbu škrobu, dozrávání a skladovatelnost produkce. Listový postřik zvýší odolnost teplomilných porostů vůči kolísání teploty a nedostatku srážek.

Pozdější fáze

Optimální termín: podle potřeby a vývoje listové plochy

  • příprava kvalitativních (optimální zralost, metabolizace volného dusíku) a objemových parametrů
  • příprava plodin na transport a skladování – možné kombinovat s pesticidy

Přípravek ENVIFYT super přímo ovlivňuje kvantitu a kvalitu merkantilu. Vysoký podíl N+P+K v kombinaci s huminovými kyselinami zabezpečuje přijatelnost a rychlejší čerpání živin kořenovým systémem na bázi iontové výměny. Zlepšuje zdravotní stav porostu (včetně bramborové hlízy a kořenů kořenové zeleniny). Doporučujeme pro rostliny s merkantilem v podzemní části rostliny.

ENVIFYT profi univerzální hnojiv pro finální fáze plodové zeleniny, kde maximalizujeme efekt aplikací Ca v chelátové podobě přímo na merkantilu. Ideálně pro parcely se zásaditou reakcí pH. Mimo standardních živin a mikroprvků přítomnost Ca v chelátové formě ovlivňuje stabilitu buněčných membrán. Zvyšuje odolnost produkce při přepravě a skladování. Přípravek zlepšuje možnosti skladování a odolnost vůči chorobám i po sklizni.

Pro okopaniny je díky složení ideální BORiS P+K, možné alternovat s ENVIFYT super.

Metodika aplikace pro přípravky

1. vstup 0,5 l/ha, při dostatečné listové ploše

2. vstup 0,5 l/ha, na začátku tvorby úrody

Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů, i častěji s odstupem 10‐14 dní mezi aplikacemi

Zelenina
Mák setý
Kukuřice
Cukrová řepa
Řepka olejná
Vinná réva
Obilniny
Slunečnice