Pomocný výživový a stimulační přípravek pro moření
Vysoký obsah huminových kyselin
Zvyšuje klíčivost rostlin | Působí stimulačně v raných fázích růstu | Vytváří lepší podmínky pro tvorbu kořenového systému | Stabilizuje prost v počátečním stádiu růstu

Přípravek ENVISEED je pomocný výživový a stimulační přípravek používaný jako součást mořící kapaliny. Svým složením zvyšuje klíčivost rostlin, působí stimulačně v raných fázích růstu a tím vytváří lepší podmínky pro tvorbu kořenového systému.

Obsahuje synergickou směs organicky vázaného dusíku, mikroprvků v chelátové formě, fytohormonů a aminokyselin. Pro lepší přilnutí mořící směsi je do přípravku ENVISEED zakomponována přírodní směs látek snižující povrchové napětí, což příznivě ovlivňuje schopnost osiva absorbovat účinné látky ze svého povrchu.

Přípravek je vhodný pro všechny plodiny mořené v České republice. Nejlepších výsledků dosahujeme při použití na pšenici, ječmen, mák a kukuřici.

Pšenice
Ječmen
Mák setý
Kukuřice

Účinky a složení

 • Účinné látky mají malou molekulární hmotnost, a proto lépe prostupují přes slupky přímo do metabolických procesů v semenu.
 • Aminokyseliny obsažené v přípravku cíleně metabolizují na látky podporující vývoj v semenu ve stádiu klíčení.
 • Obsahuje stimulační látky auxinového a giberelinového typu, které zvyšují rychlost biochemických procesů, a tím působí podpůrně v počátečních vegetačních fázích růstu.
 • Měď, železo, mangan a zinek jsou v biologicky dostupné formě potřebné pro snadnější klíčení.
 • Bor je potřebný pro tvorbu kořínků a pro aktivní příjem živin.
 • Vysoký obsah huminových kyselin podporuje vývoj kořenového systému rostlin.

Technické parametry

Dusík (N)3,00 % ve formě aminokyselin
Draslík (K)1,00 % ve vodě rozpustného K2O
Huminové kyseliny1,00 %
Bor (B)0,02 % ve vodě rozpustného B
Měď (Cu)0,15 % Cu v chelátu s EDTA
Železo (Fe)0,20 % Fe v chelátu s EDTA
Mangan (Mn)0,15 % Mn v chelátu s EDTA
Zinek (Zn)0,01 % Zn v chelátu s EDTA
Stimulační látkystopové množství
Další vlastnosti
Reakce pH7,0 - 9,5
Specifická hmotnost1,2 - 1,3 g/cm3

Rozsah a způsob použití

Pomocný mořící přípravek ENVISEED je vhodné použít v případě výrazně zhoršené dostupnosti živin na pozemku. Je vhodný i pro běžné podmínky s cílem stabilizovat porost v počátečním stádiu růstu, které je nejdůležitějším pro vývoj rostlin.

Pokyny pro použití

 • Po přípravě roztoku mořidla s vodou dle návodu výrobce mořidla přidáme přímo přípravek ENVISEED v množství dle aplikační tabulky přípravku a důkladně rozmícháme.
 • Mísitelnost jednotlivých přípravků konzultujte s výrobci.
 • Do připraveného roztoku není potřeba přidávat větší množství vody, jak uvádí někteří výrobci mořidel.
 • Před mícháním roztoku vyzkoušejte mísitelnost přípravků s použitím odpovídajícího množství vody.
 • Připravený roztok je možné použit k moření.

Metodika aplikace pro vybrané plodiny

Obilniny

1,5-2 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

Řepka olejná

14 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

Mák setý

30 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

Hořčice

6-8 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

Kukuřice

2-4 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

Balení

10, 1000 litrů

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě od +5 do +40°C. Odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Výrobce

Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika