Mák velmi citlivě reaguje na vnější vlivy, počasí i stres. I zkušený pěstitel je závislý na počasí, na tlaku škůdců, chorob a půdních podmínkách. Přesto lze kombinací přípravků listové výživy a stimulace dosáhnout v průměrných a zejména horších letech značného navýšení výnosu, a to až o 24%.

Naše přípravky mají prokazatelně pozitivní vliv i v úrodných letech. V extrémně výnosném roce 2014 jsme dosáhli sice navýšení výnosu o pouhých 10%, což ale v absolutních číslech znamenalo i 200 kg na hektar navíc.

Všechny naše aplikace potvrzují pozitivní reakci máku na aplikaci fyziologicky aktivních látek. Přípravky vylepšují bilanci živin a pomáhají rostlinám překonat kritické fáze růstu.

Přípravky mají nesporný ekonomický význam - při průměrném výnosu na kontrole 1t/ha a výkupní ceně 45 Kč/kg máku lze zvýšit výnos až o 11.000 Kč z jednoho hektaru při nákladech na ošetření jednoho hektaru ve výši 1.200 – 1.500 Kč.

Přemýšlíte, zda to pro Vás má význam? My říkáme ano, rozhodně má!

Doporučené aplikace

Kvalitní půdy s vysokým obsahem humusu, a při dostatku vláhy

Největší přínos u kvalitních půd s dostatečným obsahem živin má použití přípravků ENVISTART a PROVEO star s výrazným stimulačním účinkem. ENVISTART v první aplikaci působí i proti stresu a podporuje růst kořenového systému.

Středně těžké půdy se středním obsahem humusu

U půd s nižším obsahem živin, případně při problémech s čerpáním živin z půdy, je vhodnější aplikovat přípravky s vyšším obsahem živin jako je ZINA P+K  s vysokým obsahem zinku a ENVIFYT profi s účinkem proti poléhání porostů.

Oblasti zasažené velkým suchem

Při velkém suchu je nezbytná aplikace přípravku ENVIFYT profi.  Vysoký obsah živin v přípravku zajistí částečnou náhradu živin z půdy.

Regenerace po stresu

Přípravek ENVISTART velmi rychle odstraňuje následky stresu - zasažení mrazem, poškození herbicidem.

Stimulace osiva při moření

Doporučujeme používat stimulované osivo mořené s přídavkem přípravku ENVISEED. Ošetřený mák lépe překoná první fáze vzcházení, kořenový systém je mohutnější a porost vyrovnaný. Vyšší je i počet rostlin na 1m2.

Od roku 2014 používá společnost Český mák při moření máku přípravek ENVISEED.

Doporučujeme dva vstupy - první aplikace od cca 6. listu do začátku odnožování, BBCH 17-30, druhá aplikace pak při tvorbě květu, BBCH 51-58. Lze aplikovat v kombinaci s fungicidy i insekticidy.

Metodika aplikace pro přípravky

1. vstup 1-1,2 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1-1,2 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

1. vstup 1-3 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

1. vstup 1,5-3 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1,5-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

1. vstup 1-3 l/ha od 6. listu do začátku prodlužování, BBCH 16-30

2. vstup 1-3 l/ha při tvorbě květu, BBCH 51-58

30 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

1. vstup 1,5-2 l/ha při tvorbě květu

2. vstup 1,5-2 l/ha po odkvetení

1. vstup 0,5 l/ha při tvorbě květu

2. vstup 0,5 l/ha počátkem kvetení

Mák setý
Kukuřice
Cukrová řepa
Řepka olejná
Vinná réva
Obilniny
Slunečnice
Zelenina