Organicko minerální krmná surovina pro monogastrická zvířata
S vysokým obsahem huminových kyselin
Snížení úhynu mláďat | Zlepšení a udržení dobrého zdravotního stavu | Zvýšení přírůstků a produkce zvířat | Zlepšení využití (konverze) krmiva | Snížení stresu zvířat ve velkochovech

Základním materiálem je Leonardit – přírodní látka s vysokou biologickou účinností, která je technologicky aktivovaná na celkový obsah huminových kyselin nad 65% (m/m) a následně upravená kyselým mravenčanem vápenatým.

Aplikací krmné suroviny HUMAC® Natur AFM Monogastric kromě stabilizace gastrointenstinální flóry dodáváme i minerální látky a stopové prvky v chelátové formě, které jsou lehce využitelné v organizmu zvířat.

Huminové látky působí na živý organizmus jako stimulátor růstu, trávení a využití živin, zlepšují produkční ukazatele (intenzita růstu, konverze krmiva, index efektivnosti výkrmu) a mají důležitý účinek při prevenci a terapii mnohých nemocí.

Význam huminových kyselin a dalších látek v krmné surovině HUMAC® Natur AFM Monogastric ve výživě zvířat

Aplikací HUMAC® Natur AFM Monogastric do krmiva předcházíme poruchám zdraví (zejména průjmům a dalším trávicím poruchám, infekčním a neinfekčním onemocněním), zabezpečujeme adsorpci toxinů, mikrobiálních a plísňových toxinů a pro organizmus jiných jedovatých sloučenin, které se s nimi následně vylučují výkaly z organizmu zvířat.

Působením na pH trávicí soustavy příznivě ovlivňujeme tvorbu enzymů, vitamínů a činnost ostatních vnitřních orgánů. Preventivně zabraňujeme rozvoji patogenní mikroflóry (kokcidie, klostridie, koliformní mikroorganizmy, salmonely apod.).

Zlepšujeme mikroklima ve stáji absorpcí hlavně dusíkatých a ostatních látek v plynné formě, následkem čehož se podstatně snižuje emise škodlivých plynů a pachů. Tímto komplexním působením snižují výskyt nemocí a úhyn zvířat, podporují zdraví a tím i produkci, čímž zvyšují rentabilitu chovu.

Technické parametry
Huminové kyseliny v sušině min. 57 %
Další látky v sušině
Fulvonové kyseliny min. 5 %
Mravenčany3,24 %
Vápník (Ca)5,11 %
Hořčík (Mg) 4 855 mg / kg
Železo (Fe)18 094 mg / kg
Měď (Cu)14,25 mg / kg
Zinek (Zn)35,15 mg / kg
Mangan (Mn)135 mg / kg
Kobalt (Co)1,18 mg / kg
Selen (Se)1,59 mg / kg
Vanad (V)40 mg / kg
Molybden (Mo)2,57 mg / kg
stopové prvkyvšechny v přírodě se vyskytující v karboxymetylcelulózovém komplexu organické hmoty v μg/kg
Vlastnosti
Velikost částicdo 100 µm
Vlhkostmax. 15%

Optimalizace ekonomiky chovu

Huminové kyseliny stimulují organizmus k zvýšenému příjmu živin, vylučování většího množství trávicích šťáv a enzymů, podpoře imunity a zlepšení celkového zdravotního stavu. Výsledkem je zrychlený růst, vyšší produkce a lepší imunita a odolnost vůči nemocem.

Použití HUMAC® Natur AFM Monogastric v doporučeném dávkování může nahradit použití okyselovadel, vyvazovačů mykotoxinů, přípravků proti anémii (hlavně u prasat) a přípravků na zlepšení Welfare.

Domácí zvířata
Drůbež
Prasata

Dosažené výsledky v chovu monogastrických zvířat

 • Zvýšení denních přírůstků (o 6-8%), zkrácení doby výkrmu
 • Snížení spotřeby krmiva na kg přírůstku (o 4-7%)
 • Snížení úhynu u mláďat, ale i u dospělých jedinců (o 40-50%)
 • Zvýšení snášky u nosnic (průměrně o 4%) je výsledkem prodloužení snáškové křivky, což je odrazem lepšího zdravotního stavu nosnic
 • Vyšší jateční výtěžnost
 • Vyšší podíl prsní a stehenní svaloviny u drůbeže
 • Výrazně vyšší senzorické vlastnosti jatečního masa
 • Zvýšení vyrovnanosti stáda
 • Snížení výdajů na antibiotika a jiné léky
 • Výrazné snížení stájového zápachu
 • Vyloučení možnosti vzniku mikrobiální rezistence a přítomnosti reziduí cizorodých látek v živočišných produktech
 • U nosnic mimo zvýšené produkce vajec a lepší líhnivosti se mírně zvýší hmotnost vajec, přičemž tloušťka skořápky se nemění, ale zvýší se její pevnost

Způsob podávání

HUMAC® Natur AFM Monogastric se přimíchává do krmiva, které může být ihned zkrmováno. Krmná surovina je bez ochranné lhůty.

Dávkování
Prasata0,5 % do krmiva
Drůbež0,4 – 0,7 % do krmiva
Domácí zvířata (psi, kočky)2 – 3 g / kus / den
0,5 % do krmiva

V případě výskytu průjmových onemocnění doporučujeme 2-3x zvýšit preventivní dávku po dobu minimálně 5 dnů.

Balení

25 kg

Podmínky skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do +40°C.

Doba použitelnosti

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přípravek není toxický pro lidi ani zvířata. Nevyžaduje zvláštní opatření.

Výrobce

HUMAC, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika