Doporučené ošetření

Stimulace osiva při moření

lepší zakořenění
zvýšení klíčivosti

Pomocný mořící přípravek ENVISEED je vhodné použít k základnímu moření v případě výrazně zhoršených agrotechnických podmínek na pozemku. Je vhodný i pro běžné podmínky s cílem stabilizovat porost v počátečním stádiu růstu, které je nejdůležitější pro vývoj rostlin.

Přípravek ENVISEED, přidaný k mořidlu

  • stimuluje biologické funkce semen,
  • doplňuje výživovou bilanci při klíčení,
  • podporuje tvorbu kořenového systému,
  • vyrovnává hodnoty klíčivosti.

Dobré osivo je základ!

Podzimní aplikace na list

lepší přezimování

Podzimní aplikací přípravků ENVIFYT super nebo PROVEO star do ječmene v době odnožování je zajištěno doplnění živin, lepší odnožení a zakořenění před zimou.

Přípravek ENVIFYT super je vhodné použít při intenzivním pěstování obilnin (zejména pokud tvoří většinu v osevních postupech), kdy je nutné zajistit především zvýšení dávek hnojiv. Aplikací přípravku ENVIFYT super se zvýšeným podílem fosforu a především draslíku docílíme vitálnějšího stavu porostu a tím kvalitnějšího přezimování rostlin.

Při použití přípravku ENVIFYT profi se projevuje vliv vápníku ve špičkové chelátové formě, snadněji přijatelné pro list. Vápník stabilizuje buněčné membrány, vnitrobuněčné napětí (turgor) a tím přispívá ke stabilitě porostu během stresových situací.

Novinkou je podzimní ošetření u ozimé pšenice přípravkem PROVEO star , které má významný vliv u porostů později setých. Zde je obtížné dosáhnout požadované fáze růstu a jediný možný vstup je s herbicidem. Tato aplikace zajistí lepší přezimování pšenice při minimálních nákladech.

Jarní aplikace na list
1. ošetření

regenerace, nastartování

Aplikace přípravku ENVISTART pozitivně působí na vyrovnanost a pro ozimé obiloviny urychluje regeneraci poškozeného porostu po zimě.  Má vliv na lepší zakořenění a zapojení porostu s důrazem na vyšší počet produktivních odnoží. Přípravek je možno aplikovat už od +5°C společně se smáčedlem.

V případě nedostatku vláhy a nedostatečného čerpání živin z půdy je možno použít přípravek ENVIFYT super s vysokým obsahem dusíku a základních živin.

Jarní aplikace na list
2. ošetření

maximalizace výnosu

aplikace do ječmene do fáze 2. kolínka

aplikace do pšenice na praporcový list

Na porosty bez zjevných problémů a na dobrých půdách s vysokým obsahem živin působí nejlépe stimulátor PROVEO star na bázi esenciálních aminokyselin a biopolymerů, který maximalizuje čerpání živin z půdy.

Při nízkém příjmu živin z půdy (sucho, nízký obsah dusíku) je možno aplikovat univerzální přípravek ENVIFYT super s vysokým obsahem dusíku, základních živin a podílem huminových kyselin.

Pro problémové porosty a v extrémních podmínkách doporučujeme použít univerzální listové hnojivo ENVIFYT profi s nejvyšším obsahem živin v sušině. Vysokým obsahem huminových kyselin a dalších prvků zajistí stabilitu porostu v extrémních podmínkách a pomůže jej udržet v aktivním stavu a předejít tak vážnějším škodám.

Metodika aplikace pro přípravky

1,5-2 l/t + mořící přípravek v předepsaném ředění

1. vstup 0,3‐0,5 l/ha, na konci odnožování, BBCH 27‐32
2. vstup 0,5 l/ha, vlajkový list, BBCH 39‐49
Dále v době stresu porostů nebo nouzové dávky pesticidů

podzim: 1,5 l/ha – posílení porostu
jaro: 1. vstup 1 -2 l/ha v období počátku prodlužování
2. vstup 1,5 -2 l/ha praporcový list

Jaro: odnožování – praporcový list, 0,5 – 2 l/ha

Obilniny
Mák setý
Kukuřice
Cukrová řepa
Řepka olejná
Vinná réva
Slunečnice
Zelenina